Društveni utjecaj

Društveni utjecaj mjerljiv je ponajprije u ljudima. Od ukupno 4 zaposlene osobe sve četiri su žene čime pomažemo zapošljavanju žena kao još uvijek i nažalost teže zapošljivim skupinama. Ponosimo se time jer smo tim žena lavica. Redovito razvijamo programe stručne prakse za sve zainteresirane studente koji su željni rada u sektoru.

Programima osposobljavanja mladih izravno utječemo na sliku društva jer mladi kojima se jednom pruži prilika da rade unutar neprofitnog sektora, upoznavajući divne ljude koji rade još plemenitije stvari stvaraju kontakte za cijeli život, a našim i njihovim uključivanjem u volontiranje širimo mrežu aktivnih sudionika civilnog društva. Volimo ljude, životinje i biljke i u naš ured svi su dobro došli!

Ekološki utjecaj

Iako je djelatnost kojom se primarno bavimo vrlo zahtjevna po pitanju količine papira, uvođenjem evidencije putem online sustava smanjili smo potrošnju papira za 15%. Također, sav iskorišteni materijal reciklira se što na mjesečnoj razini iznosi čak 7kg, a u planu je prelazak na potpuno reciklirani papir i smanjenje potrošnje korištenjem pametnih alata i sustava koji to omogućuju.

Također, naš zeleni ured ne koristi nereciklirajuću plastiku kao i jednokratnu potrošnu ambalažu kao što su plastične žlice, vilice i tanjuri već i kuhanje obavljamo u vlastitoj kuhinji reciklirajući sve pa čak i organski otpad. U planu nam je sadnja začinskog bilja i sitnog povrća kako bismo i taj organski otpad mogle iskoristiti za rast novog života. Korištenje ekoloških deterdženata (najčešće spravljenih upravo u kuhinji) kao i ostalih sredstava za čišćenje samo su dio ekološke politike koju provodimo i čiju ideju širimo.